Josef Porsch
průvodce programem
Martina Kočová
provoz a zázemí

Napište nám

AKADEMIE / Horní Libchavy 127, Libchavy 561 16 / tel.: 775 552 225

Zahrada života

je jedním z projektů

AKADEMIE

V Zahradě života
zažijete osobnostní posun.

V dobře opečovávané půdě rostou pozoruhodné rostliny, každá podle svého založení. Když se můžeme rozvíjet tak, jak je to s námi v souladu, zažíváme radost ze života.

Během devíti setkání podnikneme devět kroků ke spokojenému a zralému dospívání a dospělosti. Devět kroků k sobě. Setkání jsou přizpůsobená jednotlivci i dynamice skupiny

a provázejí hledáním osobních odpovědí

na otázky:
 

Odkud jdu? Kam jdu? Proč tam jdu? Pro koho to dělám?

Devět kroků se zaměřuje na
základní orientaci v sobě samém,
prozkoumávání osobních zdrojů, 
umění čerpání energie,
plán osobního rozvoje,
vztah k rodině, komunitě, světu,
práci s emocemi, konflikty a strachy,
rozvíjení vztahů,
vývojové úkoly životního věku,
podporu tvořivosti,
hledání osobní jedinečnosti,
skupinové dovednosti.

V Zahradě života najdete nástroje k vlastnímu rozvoji.

Při práci v Zahradě života čerpáme inspiraci

z koučování, mentorinku, spirálové dynamiky, zážitkové pedagogiky, woodcraftu a zejména stavíme na dobré zkušenosti s vlastním

osobním rozvojem.

Je pro nás důležité směřovat k tomu, aby se člověk na posledním schodu života s radostí ohlédl za zázrakem, který prožil. Pokud máme dobré nástroje a víme, jak se o svou Zahradu starat, ta pak prospívá.

Proč bychom měli nástroje objevovat až

v dospělosti, když jsou k dispozici již dříve? Nástroje, které najdete, budete používat

celý život.

Jsme součástí něčeho širšího. Jsme definováni vztahy a spojitostmi více než rozdíly, a tím, co nás rozděluje. Během života se tohoto přediva jemně dotýkáme. Jak rosteme, jsme mu blíž. Spojení s něčím, co je větší než my sami, obohacuje naše vztahy.

V zahradě života se tohoto přediva jemně dotýkáme.

Komunita lidí pracujících na sobě většinou pomáhá jednotlivci zrát rychleji, než když

na sobě pracuje sám. Tím, že vidíme růst ostatní s jejich hledáním, radostí, léčením a cestou, tím se vzájemně obohacujeme a inspirujeme.

V zahradě života se na takovou komunitu napojíte.
 
 
 
 
 

vědět, kdo jsem, kam jdu a co chci.
Zjistit, co si nesu.
Najít, kde mohu čerpat energii.
Vyhledávat v každém dni radost a příležitost.
Orientovat se ve vztazích.
Být přiměřeně sebevědomý.
Umět pracovat s emocemi.
Zažít partu.
Hledat odpovědi na své otázky.

Na tom v Zahradě života pracujeme.

Chceme, aby každý zažil osobnostní posun, nalezl své nástroje k vlastnímu rozvoji, dotkl se něčeho, co ho přesahuje a napojil se

na komunitu lidí pracujících na sobě.

Více o tom naleznete zde (odkaz - cíle).

 

Devět setkání. Devět kroků ke změně.

Zahrada je naším osobním útočištěm, zdrojem energie, místem, kde pečujeme o svůj život.

V Zahradě života chápeme život jako růst.

Od zázraku zrození dítěte, přes radost z jeho pokroků v dětství, fascinující a obohacující růst v dospívání, energii a stabilitu v dospělosti, 

po moudrost stáří.

Chceme spokojené a zralé dospívající a dospělé, kteří mají svou osobní cestu.